Το κέντρο ShenDao ενοικιάζει τους χώρους του σε άτομα / σχολεία / οργανισμούς που χρειάζονται ένα κατάλληλο μέρος για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους.

Παρακάτω οι δραστηριότητες που φιλοξενούμε

Εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops)

-Εβδομαδιαία εκπαιδευτικά εργαστήρια διάρκειας 2-3 ωρών το καθένα. Τα μαθήματα διεξάγονται και καθοδηγούνται από εξειδικευμένους και με μεγάλη εμπειρία δασκάλους

· Σεμινάρια (seminars)

Συνεδρίες (treatments sessions)