Συνεδρίες

Βελονισμός

Ο βελονισμός αναφέρεται σε μια πρακτική όπου ειδικές πολύ λεπτές βελόνες εισάγονται σε πολύ συγκεκριμένα σημεία του σώματος, σε βάθος από λίγα χιλιοστά έως το πολύ 1 εκατοστό στις πιο σαρκώδεις περιοχές όπως πχ. ο μηρός, ή η περιοχή μεταξύ του αγκώνα και του ώμου κλπ. Τα σημεία αυτά βρίσκονται πάνω σε κανάλια κατά μήκος των οποίων ρέει Qi (μεταφράζεται ελλιπώς στη Δύση σαν ‘ενέργεια’), δημιουργώντας ένα δίκτυο που συνδέει όλα τα μέρη του σώματος.

Οι επαγγελματίες βελονιστές καλούνται να παρακολουθήσουν τρία χρόνια εκπαίδευσης στην θεωρία της Κινέζικης Ιατρικής που περιλαμβάνει φυσιολογία, αιτιολογία, λειτουργία των οργάνων, σωματικές ουσίες όπως αίμα και υγρά, επίσης μηχανισμούς παθολογίας, παθολογία, διάγνωση και κλινική πρακτική. Τέλος, οι βελονιστές καλούνται να μελετήσουν θεωρία καναλιών και σημείων καθώς και την κλινική τους εφαρμογή.

Κινέζικη Διατροφή

-Αφορά σε διατροφή που συστήνεται σύμφωνα με την κλινική κατάσταση του ασθενούς. Βασίζεται στην ίδια λογική με τα κινέζικα βότανα, με άλλα λόγια οι τροφές κατηγοριοποιούνται επίσης με βάση τον ‘τροπισμό’, τη γεύση, τη ‘θερμοκρασία’, την ‘κατεύθυνση’. Μπορεί να εφαρμοστεί μόνη της είτε σε συνδυασμό με τις ανωτέρω μεθόδους της κινέζικης ιατρικής.

Κοιλιακός Βελονισμός

-Ο κοιλιακός βελονισμός είναι ένα μικρο-σύστημα βελονισμού όπου όλα τα μέρη του σώματος και τα όργανα αντιπροσωπεύονται σε περιοχές στην κοιλιά. Είναι μια ήπια και αποτελεσματική μέθοδος για την ανακούφιση οδυνηρών και χρόνιων παθήσεων ενώ παράλληλα είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για την αντιμετώπιση μυοσκελετικών πόνων.

Shiatsu

-Το Σιάτσου είναι ένας συνδυασμός πιέσεων σε συνδυασμό με τεχνικές διατάσεων και περιαγωγών που εφαρμόζεται σε ολόκληρο το σώμα. Δρα πολλαπλά σ’ αυτό αποκαθιστώντας τη λειτουργία των εσωτερικών οργάνων, καθώς επίσης και στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα φέρνοντας ένα αίσθημα χαλάρωσης. Η συνέδρια διαρκεί περίπου μία ώρα και εφαρμόζεται με άνετα ρούχα.

shiatsu-massage-amsterdam