Εκπαίδευση επαγγελματικής κατάρτισης

Μαθήματα τριετούς διάρκειας με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής κατάρτισης.
Το πρόγραμμα ακολουθεί αυτό που προτείνεται και αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης.

Εκπαίδευση δυτικής ιατρικής

Εκπαίδευση δομημένη ειδικά για βελονιστές και ‘εναλλακτικούς’ θεραπευτές (270 ώρες)

  • Πρώτες βοήθειες (ανοικτό σε όλους)
  • Ανατομία-φυσιολογία (ανοικτό σε όλους)
  • Νοσολογία (ανοικτό σε όλους)