Διαλέξεις

Ομιλίες που πραγματοποιούνται με βάση τη λογική παρουσίασης-ανάπτυξης συγκεκριμένων θεμάτων, με σκοπό την εμβάθυνση, αλλά και την κινητοποίηση της επιθυμίας για περαιτέρω έρευνα.

Δυτική βοτανολογία

Naturopathy

Ψυχανάλυση

Shiatsu

· Το άγγιγμα, η επαφή με τον άλλο ως κάτι που μας συνδέει με τον τόπο του σώματος.
· Μέσα από την εμπειρία του Σιάτσου, επιχειρούμε να αναπτύξουμε τις παρακάτω προβληματικές: